Create an Account

Shopping cart

Close

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Showing all 5 results

kim loai mau

Cung cấp kim loại màu: Đồng, Niken ,Titan, Chì, Vonfram

6,800.00
Nơi nhập dữ liệu

NIKEN CÓ ĐỘC HẠI KHÔNG? MUA THÉP NIKEN Ở ĐÂU

Niken là gì? CUng cấp Niken-Hợp Kim Niken gọi 0965597617-0933906186

10,000.00

NIKEN-HỢP KIM NIKEN DẠNG ỐNG, LÁP,TẤM,DÂY 0965597617-0933906186

12.00
Niken

Ống/lap/tấm/dây cuộn Niken N2, N4, Nikel200, Nikel201 -Gọi 0336561478

66,000.00
Back to Top