Hoạt động công ty

HỘI THAO- TEAM BUILDING CHÂU DƯƠNG T5.2024

HỘI THAO- TEAM BUILDING CHÂU DƯƠNG T5.2024 Nhằm nâng cao tinh thần sức khoẻ, cải [...]

KHÁM PHÁ DU LỊCH ĐẢO PHÚ QUỐC CÙNG TEAM CHÂU DƯƠNG THÁNG 10/2019

Phú Quốc là quần đảo xinh đẹp nằm sâu trong vùng vịnh Thái Lan, thuộc [...]

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING CHÂU DƯƠNG THÁNG 7/2019

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TEAMBUILDING CHÂU DƯƠNG THÁNG 7/2019 Công ty TNHH Công Nghiệp Quốc [...]